StarBulletin.com

He mihi na ka lehelehe?


By

POSTED: Sunday, November 23, 2008

Aloha e Hawai'i. Eia a'e kahi 'ino e änehe mai ana ma loko mai o nä ke'ena o ke aupuni 'Amelika, a he 'ino ho'i ia e emi ai nä pono sivila o käkou, ka po'e Hawai'i, a pilikia ai ho'i nä polokalamu i ho'okumu 'ia no ko käkou pono. Aia nö ma ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o 'Amelika a me ke ke'ena nö ho'i o kona 'äkena, 'o ia ho'i ke Kia'äina o ka Moku'äina o Hawai'i, kahi o nä makani 'ino e pua'ö mai nei me ke kä'ili pü mai i ua mau pono sivila lä maiä käkou aku.

Ma hope o ka ho'okahuli 'ia 'ana o ke aupuni Mö'ï o Hawai'i nei, ua ka'a aku nä 'äina o ua aupuni nei ma lalo o ka malu o 'Amelika, a ua ka'a pü aku ho'i me nä 'äina lei ali'i. A ma kahi o ka 1.8 miliona ka heluna o nä 'eka 'äina i lilo iä 'Amelika. A aia iä wai ia kuleana no ka hä'awi aku i ua mau 'eka 'äina lä? 'A'ole nö paha i 'ike 'ia. Aia nö ia nïnau ke waiho nei i këia wä he paio 'ölelo wale nö ke 'ano o ke kama'ilio 'ana.

I ka makahiki 1959, ua kau 'ia kekahi känäwai i kapa 'ia ka Admissions Act, a ma laila i 'ölelo 'ia ai këia mau 'eka 'äina e ho'ohana 'ia ho'i i mea e kü'ono'ono ai ka nohona o ka po'e Hawai'i. A i ka makahiki 1978, ma kekahi päku'ina no ke kumu känäwai o Hawai'i, ua ho'äkäka 'ia ke kuleana o ka Moku'äina, 'o ia ho'i, na ke aupuni ia e mälama i ka pono o ka po'e Hawai'i. 'O ia mälama 'ia nö a i Ianuali o këia makahiki nö, na ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o Hawai'i i ho'oholo ë na ke aupuni moku'äina ia e mälama i këlä mau 'äina a ua päpä 'ia ka 'äina 'a'ole e kü'ai 'ia aku iä ha'i.

Ho'omaopopo a'ela käkou a pau i ka mihi nui a ke aupuni 'Amelika no ka ho'okahuli hewa 'ana i ke aupuni Mö'ï o Hawai'i, a no ka lilo 'ana nö ho'i o nä 'äina Hawai'i i ke ka'a aku ma lalo o ka malu o 'Amelika, a me ka loa'a 'ole mai he wahi uku. I loko nö o ko läkou hö'ike akäka mai i ko läkou hewa, eia nö ka po'e o 'Amelika ke ki'i nei e ho'okahuli i ka mea i ho'oholo 'ë 'ia e ko läkou 'Aha pono'ï nö. He aha lä ia mea he mihi? He hana wale nö na ka lehelehe?

Ua noi aku nei ke Kia'äina Lingle läua me ka Loio Kuhina Bennett i ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o 'Amelika e nänä hou i ka pono a me ka 'ole o ka mana'o ho'oholo o ka 'Aha Ki'eki'e o ka Moku'äina. I ho'okahuli 'ia auane'i ko läkou mana'o holoholo, e hiki nö i ka Moku'äina ke kü'ai aku i ua mau 'eka 'äina lä, a kü'ai pü aku ho'i i ka pono sivila o nä Hawai'i. Hele a pëia mai, 'o ka pau 'ana nö kä ia o nä polokalamu i ho'okumu 'ia no ko käkou pono. A na wai e nänä maka wale aku nö? E kü'ë käkou! E paio ho'i no ka pono!

I këia pule a'e, e mälama 'ia ana kekahi häläwai hö'eu'eu ma lalo o ke Kapikala, kahi e hö'ike aku ai i ko käkou mana'o kü'ë. Aia ma ka lä 24 i ka hola 11:30. E huliämahi käkou i laila!

  E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua, 'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

  >> .(JavaScript must be enabled to view this email address)

>> .(JavaScript must be enabled to view this email address)

  This column is coordinated by Kawaihuelani at the University of Hawai'i at Mänoa, supported by the Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence.

He mihi na ka lehelehe?

Synopsis: There will be a rally at the state Capitol Rotunda tomorrow at 11:30 to urge Gov. Lingle to withdraw her appeal of the Ceded Lands case to the U.S. Supreme Court.

  Aloha e Hawai'i. Eia a'e kahi 'ino e ānehe mai ana ma loko mai o nā ke'ena o ke aupuni 'Amelika, a he 'ino ho'i ia e emi ai nā pono sivila o kākou, ka po'e Hawai'i, a pilikia ai ho'i nā polokalamu i ho'okumu 'ia no ko kākou pono. Aia nō ma ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o 'Amelika a me ke ke'ena nō ho'i o kona 'ākena, 'o ia ho'i ke Kia'āina o ka Moku'āina o Hawai'i, kahi o nā makani 'ino e pua'ō mai nei me ke kā'ili pū mai i ua mau pono sivila lā maiā kākou aku.

Ma hope o ka ho'okahuli 'ia 'ana o ke aupuni Mō'ī o Hawai'i nei, ua ka'a aku nā 'āina o ua aupuni nei ma lalo o ka malu o 'Amelika, a ua ka'a pū aku ho'i me nā 'āina lei ali'i. A ma kahi o ka 1.8 miliona ka heluna o nā 'eka 'āina i lilo iā 'Amelika. A aia iā wai ia kuleana no ka hā'awi aku i ua mau 'eka 'āina lā? 'A'ole nō paha i 'ike 'ia. Aia nō ia nīnau ke waiho nei i kēia wā he paio 'ōlelo wale nō ke 'ano o ke kama'ilio 'ana.

I ka makahiki 1959, ua kau 'ia kekahi kānāwai i kapa 'ia ka Admissions Act, a ma laila i 'ōlelo 'ia ai kēia mau 'eka 'āina e ho'ohana 'ia ho'i i mea e kū'ono'ono ai ka nohona o ka po'e Hawai'i. A i ka makahiki 1978, ma kekahi pāku'ina no ke kumu kānāwai o Hawai'i, ua ho'ākāka 'ia ke kuleana o ka Moku'āina, 'o ia ho'i, na ke aupuni ia e mālama i ka pono o ka po'e Hawai'i. 'O ia mālama 'ia nō a i Ianuali o kēia makahiki nō, na ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o Hawai'i i ho'oholo ē na ke aupuni moku'āina ia e mālama i kēlā mau 'āina a ua pāpā 'ia ka 'āina 'a'ole e kū'ai 'ia aku iā ha'i.

Ho'omaopopo a'ela kākou a pau i ka mihi nui a ke aupuni 'Amelika no ka ho'okahuli hewa 'ana i ke aupuni Mō'ī o Hawai'i, a no ka lilo 'ana nō ho'i o nā 'āina Hawai'i i ke ka'a aku ma lalo o ka malu o 'Amelika, a me ka loa'a 'ole mai he wahi uku. I loko nō o ko lākou hō'ike akāka mai i ko lākou hewa, eia nō ka po'e o 'Amelika ke ki'i nei e ho'okahuli i ka mea i ho'oholo 'ē 'ia e ko lākou 'Aha pono'ī nō. He aha lā ia mea he mihi? He hana wale nō na ka lehelehe?

Ua noi aku nei ke Kia'āina Lingle lāua me ka Loio Kuhina Bennett i ka 'Aha Ho'okolokolo Ki'eki'e o 'Amelika e nānā hou i ka pono a me ka 'ole o ka mana'o ho'oholo o ka 'Aha Ki'eki'e o ka Moku'āina. I ho'okahuli 'ia auane'i ko lākou mana'o holoholo, e hiki nō i ka Moku'āina ke kū'ai aku i ua mau 'eka 'āina lā, a kū'ai pū aku ho'i i ka pono sivila o nā Hawai'i. Hele a pēia mai, 'o ka pau 'ana nō kā ia o nā polokalamu i ho'okumu 'ia no ko kākou pono. A na wai e nānā maka wale aku nō? E kū'ē kākou! E paio ho'i no ka pono!

I kēia pule a'e, e mālama 'ia ana kekahi hālāwai hō'eu'eu ma lalo o ke Kapikala, kahi e hō'ike aku ai i ko kākou mana'o kū'ē. Aia ma ka lā 24 i ka hola 11:30. E huliāmahi kākou i laila!

  E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua, 'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

  >> .(JavaScript must be enabled to view this email address)

>> .(JavaScript must be enabled to view this email address)

  This column is coordinated by Kawaihuelani at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by the Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence.