Starbulletin.com

Kauakukalahale

Kaliko BakerNote: Because most Web browsers are unable to display the kahako (horizontal line, or macron) used to add emphasis to a vowel in written Hawaiian, we have substituted the corresponding vowel with an umlaut (two dots, or dieresis). To view this text as it was meant to be read, you must have a Hawaiian-language font installed on your computer. You can obtain free versions of these fonts from the University of Hawaii-Hilo's Web site, http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html

Some newer Web browsers, (such as Netscape 7 and Internet Explorer 6 on certain operating systems) can display kahako without a Hawaiian-language font, using a specialized coding system called Unicode. To jump to a Unicode version of this column, click here.


No ka Mo‘olelo
o Kanaloa


Synopsis: Continuation of last week's column.


Ho'omau 'ia.

Ua kaulana 'o Kaho'olawe i ka hana ko'i. Ma luna o Pu'umöiwi, he nui a lehulehu ho'i ka huna-huna pöhaku e waiho ala i ke käko'i nui 'ana a ka po'e kahiko. He pöhaku pa'a loa ko laila mai loko lilo mai o ka honua.

I ka makahiki 1875, ua holo ka huaka'i a ka Mö'ï Dävida Kalä-kaua i nä hono o Pi'ilani ä hiki i Kaho'olawe. Ma ia huaka'i a Kalani i Kanaloa moku, a me ka wehewehe 'ia 'ana o ia huaka'i 'ana, ua käkau 'ia ma ka nüpepa Ka Lähui Hawai'i i ka lä 23 Këkë-mapa 1875, ua ulu ä lau ka nahele a me nä kupukupu like 'ole o ia 'äina a he mau pünäwai a kahawai nö ho'i ia wä. A 'o ka hale o läkou i pae aku ai, ua kähiko 'ia "me nä lau uliuli o ka nahele".

Ua pi'i a'ela ka hoihoi o këia mea käkau kölamu nüpepa i ka heluhelu 'ana no ka nani uluwehiwehi o Kanaloa moku, 'oiai, ua 'ike 'ia e nei mau maka ka lu'ulu'u o känaka i ka wï a 'eha o ua 'äina lä i ka nui o nä pö'ino i lo'ohia ai ua mokupuni lä.

'O ia nö ho'i nä hana'ino o ke au nei. 'A'ole na'e i kana mai ka nui 'ino i koe i ka lima koko a ka 'Oihana Moku 'Amelika a me kona mau hoa i waiho ai ma laila, a mau nö ka waihona. 'O ia ulu-wehiwehi i häpai 'ia e ka mea käkau a Kalani lä, ua pau ihola i ka luku 'ia e nä mea pahü a nä 'oihana kaua like 'ole o ka honua no ia mau makahiki kanalima i hala akula 'o ke kïkï mäka 'ana.

Ä hiki maila ka Protect Kaho'olawe 'Ohana. He mea 'ë ke aloha 'äina i hö'ike a lawelawe 'ia e nä lälä o këia hui. I ka makahiki 1982, ua ho'i hou këia 'Ohana i ka noi 'ana iä Lono e hö mai i kona mau kinolau, 'o ke ao 'oe, ka makani 'oe, ka ua nö 'oe a pëlä wale aku, i mea e ulu ai nä mea ulu, a i mea ho'i e kupukupu ai nä kupukupu. A hö'ea käkou i këia lä, ua mau nö ka wehe a pani 'ana i ka Makahiki ma Kaho'olawe.

I ka ua mea o këia 'ano küpa'a 'ana i ka pono o ka 'äina, oki ihola ia kïkï mäka 'ana a nä 'oihana kaua i ka makahiki 1993. Pëia ka lawe 'ana aku o ka haumia i waiho 'ia ma o ke kälä Pekelala ma kahi o 'ehä-haneli-mili- ona. 'A'ole na'e i pau ka lawe 'ana aku o ia mau 'öpala e waiho ala. Eia nö na'e, ua 'oi loa a'e ka ma'ema'e a me ka palekana o nä wahi e hele ai ma muli o këia ho'oma'ema'e 'ana. He mahalo ko ne'i.

No këia mua aku. 'O ka pahuhopu o ka 'Ohana ka ulu hou ä lau ä liko a'e o nä mea kanu o ka 'äina a me ona mau kupukupu, penei ihola ka pahuhopu o ka 'Ohana mai kïnohi mai ä hiki i këia manawa, e like nö me kä George Helm i 'ölelo a 'i'ini mau ai, e ola hou 'o Kaho'olawe.

'O ka pö mahina e mä'ama'ama ai ka pö'ele'ele o ka lilo 'ana o ke kuleana huaka'i i Kaho'olawe i ka Moku'äina Hawai'i kahi mahele 'ölelo o ke känäwai i ho'iho'i 'ia ai 'o Kaho'olawe, penei, i ka wä e ho'i ai ke kuleana ea i ka lähui Hawai'i, e ho'iho'i pü 'ia ai 'o Kaho'olawe, Kanaloa moku, Kohemälamalama, i ka po'e Hawai'i a 'o ia iho nö ko käkou Hawai'i kahua 'äina e ola hou ai. 'O ia ho'i, na Kaho'olawe e ho'olawe i ko Hawai'i nei kanaka 'öiwi 'eha'eha a lu'ulu'u i ka hana 'äpiki a ke kolonaio.

Eia lä, ke 'imi akula kahi liko 'ana o ka ua Pö'aihale.
E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)BACK TO TOP
|

Note: This version of the column is set in Unicode, which requires current Web-browser software (Netscape 7 or Internet Explorer 6 on most operating systems.) If the Hawaiian text below does not display properly, you may want to use the version coded for older browsers (above) instead.

No ka Mo‘olelo
o Kanaloa


Synopsis: Continuation of last week's column.


Ho'omau 'ia.

Ua kaulana 'o Kaho'olawe i ka hana ko'i. Ma luna o Pu'umōiwi, he nui a lehulehu ho'i ka huna-huna pōhaku e waiho ala i ke kāko'i nui 'ana a ka po'e kahiko. He pōhaku pa'a loa ko laila mai loko lilo mai o ka honua.

I ka makahiki 1875, ua holo ka huaka'i a ka Mō'ī Dāvida Kalā-kaua i nā hono o Pi'ilani ā hiki i Kaho'olawe. Ma ia huaka'i a Kalani i Kanaloa moku, a me ka wehewehe 'ia 'ana o ia huaka'i 'ana, ua kākau 'ia ma ka nūpepa Ka Lāhui Hawai'i i ka lā 23 Kēkē-mapa 1875, ua ulu ā lau ka nahele a me nā kupukupu like 'ole o ia 'āina a he mau pūnāwai a kahawai nō ho'i ia wā. A 'o ka hale o lākou i pae aku ai, ua kāhiko 'ia "me nā lau uliuli o ka nahele".

Ua pi'i a'ela ka hoihoi o kēia mea kākau kōlamu nūpepa i ka heluhelu 'ana no ka nani uluwehiwehi o Kanaloa moku, 'oiai, ua 'ike 'ia e nei mau maka ka lu'ulu'u o kānaka i ka wī a 'eha o ua 'āina lā i ka nui o nā pō'ino i lo'ohia ai ua mokupuni lā.

'O ia nō ho'i nā hana'ino o ke au nei. 'A'ole na'e i kana mai ka nui 'ino i koe i ka lima koko a ka 'Oihana Moku 'Amelika a me kona mau hoa i waiho ai ma laila, a mau nō ka waihona. 'O ia ulu-wehiwehi i hāpai 'ia e ka mea kākau a Kalani lā, ua pau ihola i ka luku 'ia e nā mea pahū a nā 'oihana kaua like 'ole o ka honua no ia mau makahiki kanalima i hala akula 'o ke kīkī māka 'ana.

Ā hiki maila ka Protect Kaho'olawe 'Ohana. He mea 'ē ke aloha 'āina i hō'ike a lawelawe 'ia e nā lālā o kēia hui. I ka makahiki 1982, ua ho'i hou kēia 'Ohana i ka noi 'ana iā Lono e hō mai i kona mau kinolau, 'o ke ao 'oe, ka makani 'oe, ka ua nō 'oe a pēlā wale aku, i mea e ulu ai nā mea ulu, a i mea ho'i e kupukupu ai nā kupukupu. A hō'ea kākou i kēia lā, ua mau nō ka wehe a pani 'ana i ka Makahiki ma Kaho'olawe.

I ka ua mea o kēia 'ano kūpa'a 'ana i ka pono o ka 'āina, oki ihola ia kīkī māka 'ana a nā 'oihana kaua i ka makahiki 1993. Pēia ka lawe 'ana aku o ka haumia i waiho 'ia ma o ke kālā Pekelala ma kahi o 'ehā-haneli-mili- ona. 'A'ole na'e i pau ka lawe 'ana aku o ia mau 'ōpala e waiho ala. Eia nō na'e, ua 'oi loa a'e ka ma'ema'e a me ka palekana o nā wahi e hele ai ma muli o kēia ho'oma'ema'e 'ana. He mahalo ko ne'i.

No kēia mua aku. 'O ka pahuhopu o ka 'Ohana ka ulu hou ā lau ā liko a'e o nā mea kanu o ka 'āina a me ona mau kupukupu, penei ihola ka pahuhopu o ka 'Ohana mai kīnohi mai ā hiki i kēia manawa, e like nō me kā George Helm i 'ōlelo a 'i'ini mau ai, e ola hou 'o Kaho'olawe.

'O ka pō mahina e mā'ama'ama ai ka pō'ele'ele o ka lilo 'ana o ke kuleana huaka'i i Kaho'olawe i ka Moku'āina Hawai'i kahi mahele 'ōlelo o ke kānāwai i ho'iho'i 'ia ai 'o Kaho'olawe, penei, i ka wā e ho'i ai ke kuleana ea i ka lāhui Hawai'i, e ho'iho'i pū 'ia ai 'o Kaho'olawe, Kanaloa moku, Kohemālamalama, i ka po'e Hawai'i a 'o ia iho nō ko kākou Hawai'i kahua 'āina e ola hou ai. 'O ia ho'i, na Kaho'olawe e ho'olawe i ko Hawai'i nei kanaka 'ōiwi 'eha'eha a lu'ulu'u i ka hana 'āpiki a ke kolonaio.

Eia lā, ke 'imi akula kahi liko 'ana o ka ua Pō'aihale.
E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)

This column is coordinated by the Hawaiian Language Department
at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by UH
President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian
Academic Excellence.

--Advertisements--
--Advertisements--


| | | PRINTER-FRIENDLY VERSION
E-mail to City Desk

BACK TO TOP


Text Site Directory:
[News] [Business] [Features] [Sports] [Editorial] [Do It Electric!]
[Classified Ads] [Search] [Subscribe] [Info] [Letter to Editor]
[Feedback]
© 2003 Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com


-Advertisement-