Starbulletin.com

Kauakukalahale

Leilani BashamNote: Because most Web browsers are unable to display the kahako (horizontal line, or macron) used to add emphasis to a vowel in written Hawaiian, we have substituted the corresponding vowel with an umlaut (two dots, or dieresis). To view this text as it was meant to be read, you must have a Hawaiian-language font installed on your computer. You can obtain free versions of these fonts from the University of Hawaii-Hilo's Web site, http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html

Some newer Web browsers, (such as Netscape 7 and Internet Explorer 6 on certain operating systems) can display kahako without a Hawaiian-language font, using a specialized coding system called Unicode. To jump to a Unicode version of this column, click here.


No Papahänau-
moku me Wäkea


Synopsis: This article is about the relationship of Känaka Maoli to the land from the beginning of time until today.


Eia ka mo'okü'auhau o nei pae 'äina. 'O Kahiko ke käne, 'o Kupulanakahau ka wahine. Hänau maila kä läua keiki 'o Wäkea ia, he käne. 'O Kukalaniehu ke käne, 'o Kahakauakoko ka wahine. Hänau mai kä läua kaikamahine, 'o Papahänaumoku, he wahine ia.

Ua noho 'o Wäkea iä Papa. A ua hänau 'o Hawai'i, ka moku makahiapo, ke keiki makahiapo a läua. Häpai hou 'o Papa a hänau 'ia mai 'o Maui, he moku a 'o Kanaloa ho'i, he moku ('o Kaho'olawe nö kekahi inoa). A ha'alele mai 'o Papa iä Hawai'i, a holo akula no Kahiki.

Moe 'o Wäkea iä Ka'ula- wahine a näna i hänau iä Läna'i Ka'ula. Moe 'o Wäkea iä Hina. A na Hina i hänau iä Moloka'i, he moku, 'o Moloka'inuiahina kekahi inoa ona.

Ho'i mai 'o Papa mai Kahiki mai. Inaina a lili 'o Papa i ka punalua. A moe 'o Papa me Lua, he käne ia. Hänau 'o O'ahu, ka moku 'o O'ahualua, ke keiki moku.

Ho'i akula 'o Papa a nonoho me Wäkea. Hänau maila nä moku 'o Kaua'i, Ni'ihau, Lehua a me Ka'ula.

Na Wäkea nö i ho'okumu i ka 'ai kapu. Ma nä pö kapu, he hiamoe ka'awale ke käne a me ka wahine. Ua ho'okapu nö ho'i 'o Wäkea i mau mea 'ai a hiki 'ole ke 'ai 'ia këia mau mea 'ai e ka wahine (e la'a me ka pua'a, ka i'a 'ula'ula a me kekahi 'ano mai'a). Ua kükulu nö ho'i 'o Wäkea i mau heiau no nä Akua, no Kü, no Lono, no Käne a me Kanaloa, a me ke kini o ke Akua a me ka lehu o ke Akua. Eia kekahi, 'o nä mea a pau i loa'a i ko ke kanaka lima, e hä'awi mua 'ia aku kä ke Akua. Ua lilo ho'i 'o Papa i Akua i ho'omana nui 'ia e nä lähui kanaka, a pëlä pü nä Akua wahine, 'o Hina a me Ka'ula kekahi.

Ua hänau maila nö ho'i he kaikamahine na Papa me Wäkea, 'o Ho'ohökükalani kona inoa. A i kona nui 'ana a'e, ua komo mai i loko o Wäkea he 'i'ini e noho pü 'o ia me käna kaikamahine pono'ï. A ua noho pü nö läua a ua häpai maila 'o ia. Hänau mai he keiki 'alu'alu a ua kapa 'ia kona inoa 'o Häloanakalaukapalili. Ua kanu 'ia ia keiki ma ke kala o ka hale, a ma hope iho, ulu maila 'o ia nei a lilo i kalo. 'O ia ke kumu o ke kalo ma Hawai'i nei. Ua noho hou 'o Wäkea iä Ho'ohökükalani a ua hänau mai he keiki käne, 'o Häloa nö ho'i kona inoa. A 'o këia Häloa ke kupuna mua o ko Hawai'i nei lähui kanaka. 'O Häloanakalaukapalili ke kaikua'ana a 'o Häloa ke kaikaina. No laila, he kaikua'ana ke kalo a me ka 'äina no ke kanaka a he kaikaina ke kanaka no ke kalo a me ka 'äina. He kuleana ko ke kaikua'ana a me ke kaikaina. Na ke kaikua'ana e hänai i ke kaikaina a na ke kaikaina e mälama a ho'okö i nä pono o ke kaikua'ana.

'A'ole nö i pau këia pilina a hiki mai nö i këia au nei. He pono ko käkou ho'omana'o 'ana i këia mo'olelo a me ko käkou hahai 'ana nö ho'i i ka ha'awina o ia mo'olelo ma nä hana a pau a käkou. (E ho'omau 'ia).
E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)BACK TO TOP
|

Note: This version of the column is set in Unicode, which requires current Web-browser software (Netscape 7 or Internet Explorer 6 on most operating systems.) If the Hawaiian text below does not display properly, you may want to use the version coded for older browsers (above) instead.

No Papahānau-
moku me Wākea


Synopsis: This article is about the relationship of Kānaka Maoli to the land from the beginning of time until today.


Eia ka mo'okū'auhau o nei pae 'āina. 'O Kahiko ke kāne, 'o Kupulanakahau ka wahine. Hānau maila kā lāua keiki 'o Wākea ia, he kāne. 'O Kukalaniehu ke kāne, 'o Kahakauakoko ka wahine. Hānau mai kā lāua kaikamahine, 'o Papahānaumoku, he wahine ia.

Ua noho 'o Wākea iā Papa. A ua hānau 'o Hawai'i, ka moku makahiapo, ke keiki makahiapo a lāua. Hāpai hou 'o Papa a hānau 'ia mai 'o Maui, he moku a 'o Kanaloa ho'i, he moku ('o Kaho'olawe nō kekahi inoa). A ha'alele mai 'o Papa iā Hawai'i, a holo akula no Kahiki.

Moe 'o Wākea iā Ka'ula- wahine a nāna i hānau iā Lāna'i Ka'ula. Moe 'o Wākea iā Hina. A na Hina i hānau iā Moloka'i, he moku, 'o Moloka'inuiahina kekahi inoa ona.

Ho'i mai 'o Papa mai Kahiki mai. Inaina a lili 'o Papa i ka punalua. A moe 'o Papa me Lua, he kāne ia. Hānau 'o O'ahu, ka moku 'o O'ahualua, ke keiki moku.

Ho'i akula 'o Papa a nonoho me Wākea. Hānau maila nā moku 'o Kaua'i, Ni'ihau, Lehua a me Ka'ula.

Na Wākea nō i ho'okumu i ka 'ai kapu. Ma nā pō kapu, he hiamoe ka'awale ke kāne a me ka wahine. Ua ho'okapu nō ho'i 'o Wākea i mau mea 'ai a hiki 'ole ke 'ai 'ia kēia mau mea 'ai e ka wahine (e la'a me ka pua'a, ka i'a 'ula'ula a me kekahi 'ano mai'a). Ua kūkulu nō ho'i 'o Wākea i mau heiau no nā Akua, no Kū, no Lono, no Kāne a me Kanaloa, a me ke kini o ke Akua a me ka lehu o ke Akua. Eia kekahi, 'o nā mea a pau i loa'a i ko ke kanaka lima, e hā'awi mua 'ia aku kā ke Akua. Ua lilo ho'i 'o Papa i Akua i ho'omana nui 'ia e nā lāhui kanaka, a pēlā pū nā Akua wahine, 'o Hina a me Ka'ula kekahi.

Ua hānau maila nō ho'i he kaikamahine na Papa me Wākea, 'o Ho'ohōkūkalani kona inoa. A i kona nui 'ana a'e, ua komo mai i loko o Wākea he 'i'ini e noho pū 'o ia me kāna kaikamahine pono'ī. A ua noho pū nō lāua a ua hāpai maila 'o ia. Hānau mai he keiki 'alu'alu a ua kapa 'ia kona inoa 'o Hāloanakalaukapalili. Ua kanu 'ia ia keiki ma ke kala o ka hale, a ma hope iho, ulu maila 'o ia nei a lilo i kalo. 'O ia ke kumu o ke kalo ma Hawai'i nei. Ua noho hou 'o Wākea iā Ho'ohōkūkalani a ua hānau mai he keiki kāne, 'o Hāloa nō ho'i kona inoa. A 'o kēia Hāloa ke kupuna mua o ko Hawai'i nei lāhui kanaka. 'O Hāloanakalaukapalili ke kaikua'ana a 'o Hāloa ke kaikaina. No laila, he kaikua'ana ke kalo a me ka 'āina no ke kanaka a he kaikaina ke kanaka no ke kalo a me ka 'āina. He kuleana ko ke kaikua'ana a me ke kaikaina. Na ke kaikua'ana e hānai i ke kaikaina a na ke kaikaina e mālama a ho'okō i nā pono o ke kaikua'ana.

'A'ole nō i pau kēia pilina a hiki mai nō i kēia au nei. He pono ko kākou ho'omana'o 'ana i kēia mo'olelo a me ko kākou hahai 'ana nō ho'i i ka ha'awina o ia mo'olelo ma nā hana a pau a kākou. (E ho'omau 'ia).
E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)

This column is coordinated by the Hawaiian Language Department
at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by UH
President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian
Academic Excellence.

--Advertisements--
--Advertisements--


| | | PRINTER-FRIENDLY VERSION
E-mail to City Desk


Text Site Directory:
[News] [Business] [Features] [Sports] [Editorial] [Do It Electric!]
[Classified Ads] [Search] [Subscribe] [Info] [Letter to Editor]
[Feedback]
© 2003 Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com


-Advertisement-