Starbulletin.com

Kauakukalahale

Leilani BashamNote: Because most Web browsers are unable to display the kahako (horizontal line, or macron) used to add emphasis to a vowel in written Hawaiian, we have substituted the corresponding vowel with an umlaut (two dots, or dieresis). To view this text as it was meant to be read, you must have a Hawaiian-language font installed on your computer. You can obtain free versions of these fonts from the University of Hawaii-Hilo's Web site, http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html

Some newer Web browsers, (such as Netscape 7 and Internet Explorer 6 on certain operating systems) can display kahako without a Hawaiian-language font, using a specialized coding system called Unicode. To jump to a Unicode version of this column, click here.


Indigenizing
the university


Synopsis: Information and an invitation to attend "Indigenizing the University," a symposium at the University of Hawai'i at Mänoa, April 28-30, 2003:


'A'ohe o kahi nänä
o luna o ka pali;
iho mai a lalo nei;
'ike i ke au nui ke au iki,
he alo a he alo.

H e leo kono këia iä 'oukou, e nä 'ohana a me nä hoa käko'o o ka 'äina nei a me nä 'äina like 'ole o ka honua, e naue mai i ke Kula Nui o Hawai'i ma Mänoa no kekahi 'ahakükä i kapa 'ia kona inoa 'o Indigenizing the University. I këia pule a'e nö e mälama 'ia ai ua 'aha-kükä nei, mai ka Pö'akahi a ka Pö'akolu, ka lä 28 a ka lä 30 o 'Apelila, 2003.

E like me ka mea i ho'äkäka 'ia ma ka inoa, he 'ahakükä këia no ka hö'ike 'ana i ka pono o ka 'ike o ka po'e 'öiwi ma ke kula nui, no ka ho'oikaika 'ana i ke külana o ka po'e 'öiwi, a no ka ho'ololi 'ana nö ho'i i ke 'ano o ke kula nui i küpono no ka po'e 'öiwi. Ma këia 'ahakükä, he mea nui ko'iko'i nö nä Känaka Maoli o ko Hawai'i nei pae 'äina, akä na'e, he mea hoihoi a he pono nö ho'i ka ho'omaopopo 'ana a me ke a'o 'ana no ka hana a me ke 'ano o nä lähui 'öiwi 'ë a'e o ka honua.

Aia ana he mau 'aha ha'i'ölelo a 'aha kükäkükä nö ho'i paha ma ka hola awakea (hola 12:00), a me ka 'auinalä nö ho'i (hola 3:00) o këlä me këia lä. E mälama 'ia ana nö ho'i he häläwai kükäkükä, kahi o nä haumäna lae'ula a laepua paha e kükä kama'ilio ai no ke 'ano o ko läkou a'o 'ana ma ke kula nui. No nä ha'i'ölelo i ke ahiahi, ua kono 'ia mai he mau känaka 'öiwi no Aotearoa mai a no ka Moku Honu nö ho'i, ma ka mahele e kapa 'ia nei 'o Kanaka, no ka ha'i'ölelo 'ana e pili ana i kä läkou mau hana e hana nei no ka pono o ka po'e 'öiwi ma ko läkou kula nui.

Eia kekahi, e hö'ike 'ia ana nä hana lima no'eau a nä haumäna o "Ka Maka o ka Ihe" ma nä wahi hö'ike'ike hana lima no'eau 'o ka Holoholo Galleries. Na ua po'e hana lima no'eau nei ho'i e alaka'i i kahi mäka'ika'i "holoholo" ma nä ke'ena like 'ole o ke kula, a pëlä pü me nä mea hana lima no'eau o Kamakaküokalani, ma ka Hälau 'Ike Hawai'i. He hö'ike nö ho'i ko ka Hale Waihona Puke 'o Hamilton e pili ana i nä puke i käkau 'ia no ka po'e 'öiwi a me nä puke i käkau 'ia e ka po'e 'öiwi. Ma ka hopena o ka pule, aia ana he 'ano pä'ina a ho'olaule'a ho'i, nona ka inoa 'o Ho'okani. Aia ma ka Pö'alima o ia pule, ka lä 2 o Mei, hola 12:00 - 8:30 ma Mänoa Gardens.

Ua ho'okumu 'ia a käko'o nui 'ia këia 'ahakükä e ke Ke'ena 'Ike Kälai'äina ma lalo o Kauka Noenoe Silva, he hope polopeka ma ia ke'ena, näna e alaka'i ana i ka mahele "'Öiwi" o ua ke'ena lä. Nui ko Noenoe mahalo i nä ke'ena a me nä hui 'ë a'e näna e käko'o mai ana i këia 'ahakükä nei.

No ka papa manawa, e nänä mai ma këia wahi: http://www.politicalscience.hawaii.edu/temp/indigenizing, a i 'ole ia, e leka uila a e kelepona paha iä Noenoe Silva (noenoe@hawaii.edu, 956-8030).
E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)BACK TO TOP
|

Note: This version of the column is set in Unicode, which requires current Web-browser software (Netscape 7 or Internet Explorer 6 on most operating systems.) If the Hawaiian text below does not display properly, you may want to use the version coded for older browsers (above) instead.

Indigenizing
the university


Synopsis: Information and an invitation to attend "Indigenizing the University," a symposium at the University of Hawai'i at Mānoa, April 28-30, 2003:


'A'ohe o kahi nānā
o luna o ka pali;
iho mai a lalo nei;
'ike i ke au nui ke au iki,
he alo a he alo.

H e leo kono kēia iā 'oukou, e nā 'ohana a me nā hoa kāko'o o ka 'āina nei a me nā 'āina like 'ole o ka honua, e naue mai i ke Kula Nui o Hawai'i ma Mānoa no kekahi 'ahakūkā i kapa 'ia kona inoa 'o Indigenizing the University. I kēia pule a'e nō e mālama 'ia ai ua 'aha-kūkā nei, mai ka Pō'akahi a ka Pō'akolu, ka lā 28 a ka lā 30 o 'Apelila, 2003.

E like me ka mea i ho'ākāka 'ia ma ka inoa, he 'ahakūkā kēia no ka hō'ike 'ana i ka pono o ka 'ike o ka po'e 'ōiwi ma ke kula nui, no ka ho'oikaika 'ana i ke kūlana o ka po'e 'ōiwi, a no ka ho'ololi 'ana nō ho'i i ke 'ano o ke kula nui i kūpono no ka po'e 'ōiwi. Ma kēia 'ahakūkā, he mea nui ko'iko'i nō nā Kānaka Maoli o ko Hawai'i nei pae 'āina, akā na'e, he mea hoihoi a he pono nō ho'i ka ho'omaopopo 'ana a me ke a'o 'ana no ka hana a me ke 'ano o nā lāhui 'ōiwi 'ē a'e o ka honua.

Aia ana he mau 'aha ha'i'ōlelo a 'aha kūkākūkā nō ho'i paha ma ka hola awakea (hola 12:00), a me ka 'auinalā nō ho'i (hola 3:00) o kēlā me kēia lā. E mālama 'ia ana nō ho'i he hālāwai kūkākūkā, kahi o nā haumāna lae'ula a laepua paha e kūkā kama'ilio ai no ke 'ano o ko lākou a'o 'ana ma ke kula nui. No nā ha'i'ōlelo i ke ahiahi, ua kono 'ia mai he mau kānaka 'ōiwi no Aotearoa mai a no ka Moku Honu nō ho'i, ma ka mahele e kapa 'ia nei 'o Kanaka, no ka ha'i'ōlelo 'ana e pili ana i kā lākou mau hana e hana nei no ka pono o ka po'e 'ōiwi ma ko lākou kula nui.

Eia kekahi, e hō'ike 'ia ana nā hana lima no'eau a nā haumāna o "Ka Maka o ka Ihe" ma nā wahi hō'ike'ike hana lima no'eau 'o ka Holoholo Galleries. Na ua po'e hana lima no'eau nei ho'i e alaka'i i kahi māka'ika'i "holoholo" ma nā ke'ena like 'ole o ke kula, a pēlā pū me nā mea hana lima no'eau o Kamakakūokalani, ma ka Hālau 'Ike Hawai'i. He hō'ike nō ho'i ko ka Hale Waihona Puke 'o Hamilton e pili ana i nā puke i kākau 'ia no ka po'e 'ōiwi a me nā puke i kākau 'ia e ka po'e 'ōiwi. Ma ka hopena o ka pule, aia ana he 'ano pā'ina a ho'olaule'a ho'i, nona ka inoa 'o Ho'okani. Aia ma ka Pō'alima o ia pule, ka lā 2 o Mei, hola 12:00 - 8:30 ma Mānoa Gardens.

Ua ho'okumu 'ia a kāko'o nui 'ia kēia 'ahakūkā e ke Ke'ena 'Ike Kālai'āina ma lalo o Kauka Noenoe Silva, he hope polopeka ma ia ke'ena, nāna e alaka'i ana i ka mahele "'Ōiwi" o ua ke'ena lā. Nui ko Noenoe mahalo i nā ke'ena a me nā hui 'ē a'e nāna e kāko'o mai ana i kēia 'ahakūkā nei.

No ka papa manawa, e nānā mai ma kēia wahi: http://www.politicalscience.hawaii.edu/temp/indigenizing, a i 'ole ia, e leka uila a e kelepona paha iā Noenoe Silva (noenoe@hawaii.edu, 956-8030).
E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)

This column is coordinated by the Hawaiian Language Department
at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by UH
President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian
Academic Excellence.

--Advertisements--
--Advertisements--


| | | PRINTER-FRIENDLY VERSION
E-mail to City Desk


Text Site Directory:
[News] [Business] [Features] [Sports] [Editorial] [Do It Electric!]
[Classified Ads] [Search] [Subscribe] [Info] [Letter to Editor]
[Feedback]
© 2003 Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com


-Advertisement-