Starbulletin.com

Kauakukalahale

Laiana WongNote: Because most Web browsers are unable to display the kahako (horizontal line, or macron) used to add emphasis to a vowel in written Hawaiian, we have substituted the corresponding vowel with an umlaut (two dots, or dieresis). To view this text as it was meant to be read, you must have a Hawaiian-language font installed on your computer. You can obtain free versions of these fonts from the University of Hawaii-Hilo's Web site, http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html

Some newer Web browsers, (such as Netscape 7 and Internet Explorer 6 on certain operating systems) can display kahako without a Hawaiian-language font, using a specialized coding system called Unicode. To jump to a Unicode version of this column, click here.


Ka maka o ka ‘ïlio


Synopsis: You can't see everyone unless you have the eye of the dog. This is a story told to me by my wife's uncle.


'Oiai 'o 'Anakala Levi Kealoha e kamali'i ana, e noho ana ka 'ohana i uka o Ka'auhuhu, Kohala 'Äkau. He mea ma'amau iä ia ka hele pü 'ana me kona makuakäne i Kona e ki'i ai i i'a na ka 'ohana. I kekahi lä, kau akula läua ma luna o ke ka'a a holo akula nö ho'i no Kona, kahi e ki'i ai i ka 'öpelu malo'o. I ka wä i malu ai ka lä i nä pali, ua pau käuna nä 'eke i'a o ka loa'a 'ana mai a ua pau nö ho'i kä läua mau hana o ka hele 'ana mai i Kona, 'o ko läua wä ia i kau hou akula i luna o ke ka'a no ka ho'i 'ana i kauhale ma Ka'auhuhu. I ia pö, iä läua ma ke alanui kuahiwi e ho'i mai ana me nä 'eke 'öpelu 'ehä, mai ka lani nö a ka honua, pio wale ihola ka 'enekini a kü maila ke ka'a; pio pü nö ho'i me nä kukui. I ia manawa nö i ho'omaka ai ko 'Anakala makuakäne e huki i kona läkeke a pülo'ulo'u ana ma luna o ke po'o. I ka nänä 'ana aku, kohu mea lä, ua kau ka weli o ka makuakäne. He noho mälie wale nö. 'A'ohe kani leo, 'a'ohe wahi 'oni iki o ke kino. Ua hö'ä'ä akula ka maka o 'Anakala i ka nänä aku 'o ka mea e kau nei ka weli o kona wahi makuakäne. 'A'ohe wahi mea a 'ike 'ia mai. 'A'ole ho'i mea o 'Anakala e kökua ai. 'O ka noho mälie wale iho nö me ka ho'omanawanui i këia ku'ia o ka pö.

A hala a'ela ma kahi o ka 'ekolu minuke o ia noho pa'a 'ana pëlä, 'o ka 'ä hou a'ela nö ia o nä kukui me ka holo hou nö ho'i o ka 'enekini. A i ko läua wä i hö'ea aku ai i kauhale, ua ho'ouna 'ia 'o 'Anakala e halihali i ua mau 'eke 'öpelu lä 'ehä i ka lumi e hö'ahu 'ia ai. Ua 'eu akula 'o 'Anakala me ka pono halihali aku i nä 'eke. I kona helu 'ana na'e, he 'ekolu wale nö 'eke. Kähähä! 'A'ole ka hä o ke 'eke! No'ono'o ihola 'o 'Anakala i loko ona, "He aha lä ho'i nei 'oeha'a o ka pö?" Ua lilo këia i mea e hiki 'ole ai iä 'Anakala ke käohi i kona ake e 'ike i ke kumu i nalowale ai ua wahi 'eke 'öpelu nei. I ia wä, 'a'ole ona ho'i aku i ka hiamoe e like me ka 'ölelo a kona makuakäne. 'O kona änehe maila nö na'e ia a hiki ma waho pono a'e o ka puka o ka lumi ho'ookipa. Aia kona makuakäne e kü ana ma loko o ka lumi. E kükäkükä ana nö ho'i läua me kekahi 'anakala ona no nä mea kupanaha i 'ike 'ia aku nei 'oiai ma ke alanui kuahiwi. Wahi äna, i ia manawa nö i pio 'oko'a ai nä kukui a kü wale ihola ke ka'a, ua 'ike akula 'o ia i nä känaka he nui lehulehu e holo mai ana mai ka pali mai. He mau wähine kekahi a me nä keiki, a ua 'ölohelohe këia po'e a pau loa. Ua lele maila ua po'e 'ölohelohe ala i loko o ke ka'a me ka 'a'e 'ana a'e ma luna o nä 'eke 'öpelu, a laila, puka akula ma kekahi 'ao'ao aku, a he pali künihi wale nö ko lalo. 'O ia lele mai nö a puka akula ka mea hope loa. I ia wä, 'o ka 'ä hou a'ela nö ia o nä kukui a 'o ka holo hou nö ho'i ia o ka 'enekini, ho'i ana i kauhale.

A pau këia mo'olelo a kona makuakäne, 'a'ole hiki iä ia nei ke käohi i kona nïele. Nïnau akula 'o 'Anakala i kona makuakäne penei, "E ku'u makua, pehea lä i hiki ai iä 'oe ke 'ike i këia mau mea? 'A'ohe a'u mea i 'ike ai." Pane maila ka makuakäne, "'Ai 'oe i ka 'ïlio?" Hö'ole akula këia, "'A'ole." Pane hou maila ka makuakäne, "Mali'a paha o 'ai 'oe i ka 'ïlio, e loa'a mai paha auane'i ka maka o ka 'ïlio, ka mea ho'i e hiki ai iä 'oe ke 'ike maka i këia mau mea."
E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)BACK TO TOP
|

Note: This version of the column is set in Unicode, which requires current Web-browser software (Netscape 7 or Internet Explorer 6 on most operating systems.) If the Hawaiian text below does not display properly, you may want to use the version coded for older browsers (above) instead.

Ka maka o ka ‘īlio


Synopsis: You can't see everyone unless you have the eye of the dog. This is a story told to me by my wife's uncle.


'Oiai 'o 'Anakala Levi Kealoha e kamali'i ana, e noho ana ka 'ohana i uka o Ka'auhuhu, Kohala 'Ākau. He mea ma'amau iā ia ka hele pū 'ana me kona makuakāne i Kona e ki'i ai i i'a na ka 'ohana. I kekahi lā, kau akula lāua ma luna o ke ka'a a holo akula nō ho'i no Kona, kahi e ki'i ai i ka 'ōpelu malo'o. I ka wā i malu ai ka lā i nā pali, ua pau kāuna nā 'eke i'a o ka loa'a 'ana mai a ua pau nō ho'i kā lāua mau hana o ka hele 'ana mai i Kona, 'o ko lāua wā ia i kau hou akula i luna o ke ka'a no ka ho'i 'ana i kauhale ma Ka'auhuhu. I ia pō, iā lāua ma ke alanui kuahiwi e ho'i mai ana me nā 'eke 'ōpelu 'ehā, mai ka lani nō a ka honua, pio wale ihola ka 'enekini a kū maila ke ka'a; pio pū nō ho'i me nā kukui. I ia manawa nō i ho'omaka ai ko 'Anakala makuakāne e huki i kona lākeke a pūlo'ulo'u ana ma luna o ke po'o. I ka nānā 'ana aku, kohu mea lā, ua kau ka weli o ka makuakāne. He noho mālie wale nō. 'A'ohe kani leo, 'a'ohe wahi 'oni iki o ke kino. Ua hō'ā'ā akula ka maka o 'Anakala i ka nānā aku 'o ka mea e kau nei ka weli o kona wahi makuakāne. 'A'ohe wahi mea a 'ike 'ia mai. 'A'ole ho'i mea o 'Anakala e kōkua ai. 'O ka noho mālie wale iho nō me ka ho'omanawanui i kēia ku'ia o ka pō.

A hala a'ela ma kahi o ka 'ekolu minuke o ia noho pa'a 'ana pēlā, 'o ka 'ā hou a'ela nō ia o nā kukui me ka holo hou nō ho'i o ka 'enekini. A i ko lāua wā i hō'ea aku ai i kauhale, ua ho'ouna 'ia 'o 'Anakala e halihali i ua mau 'eke 'ōpelu lā 'ehā i ka lumi e hō'ahu 'ia ai. Ua 'eu akula 'o 'Anakala me ka pono halihali aku i nā 'eke. I kona helu 'ana na'e, he 'ekolu wale nō 'eke. Kāhāhā! 'A'ole ka hā o ke 'eke! No'ono'o ihola 'o 'Anakala i loko ona, "He aha lā ho'i nei 'oeha'a o ka pō?" Ua lilo kēia i mea e hiki 'ole ai iā 'Anakala ke kāohi i kona ake e 'ike i ke kumu i nalowale ai ua wahi 'eke 'ōpelu nei. I ia wā, 'a'ole ona ho'i aku i ka hiamoe e like me ka 'ōlelo a kona makuakāne. 'O kona ānehe maila nō na'e ia a hiki ma waho pono a'e o ka puka o ka lumi ho'ookipa. Aia kona makuakāne e kū ana ma loko o ka lumi. E kūkākūkā ana nō ho'i lāua me kekahi 'anakala ona no nā mea kupanaha i 'ike 'ia aku nei 'oiai ma ke alanui kuahiwi. Wahi āna, i ia manawa nō i pio 'oko'a ai nā kukui a kū wale ihola ke ka'a, ua 'ike akula 'o ia i nā kānaka he nui lehulehu e holo mai ana mai ka pali mai. He mau wāhine kekahi a me nā keiki, a ua 'ōlohelohe kēia po'e a pau loa. Ua lele maila ua po'e 'ōlohelohe ala i loko o ke ka'a me ka 'a'e 'ana a'e ma luna o nā 'eke 'ōpelu, a laila, puka akula ma kekahi 'ao'ao aku, a he pali kūnihi wale nō ko lalo. 'O ia lele mai nō a puka akula ka mea hope loa. I ia wā, 'o ka 'ā hou a'ela nō ia o nā kukui a 'o ka holo hou nō ho'i ia o ka 'enekini, ho'i ana i kauhale.

A pau kēia mo'olelo a kona makuakāne, 'a'ole hiki iā ia nei ke kāohi i kona nīele. Nīnau akula 'o 'Anakala i kona makuakāne penei, "E ku'u makua, pehea lā i hiki ai iā 'oe ke 'ike i kēia mau mea? 'A'ohe a'u mea i 'ike ai." Pane maila ka makuakāne, "'Ai 'oe i ka 'īlio?" Hō'ole akula kēia, "'A'ole." Pane hou maila ka makuakāne, "Mali'a paha o 'ai 'oe i ka 'īlio, e loa'a mai paha auane'i ka maka o ka 'īlio, ka mea ho'i e hiki ai iā 'oe ke 'ike maka i kēia mau mea."
E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)

This column is coordinated by the Hawaiian Language Department
at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by UH
President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian
Academic Excellence.| | | PRINTER-FRIENDLY VERSION
E-mail to City Desk


Text Site Directory:
[News] [Business] [Features] [Sports] [Editorial] [Do It Electric!]
[Classified Ads] [Search] [Subscribe] [Info] [Letter to Editor]
[Feedback]
© 2003 Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com


-Advertisement-