Starbulletin.com

Kauakukalahale

By Laiana WongNote: Because most Web browsers are unable to display the kahako (horizontal line, or macron) used to add emphasis to a vowel in written Hawaiian, we have substituted the corresponding vowel with an umlaut (two dots, or dieresis). To view this text as it was meant to be read, you must have a Hawaiian-language font installed on your computer. You can obtain free versions of these fonts from the University of Hawaii-Hilo's Web site, http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html

Some newer Web browsers, (such as Netscape 7 and Internet Explorer 6 on certain operating systems) can display kahako without a Hawaiian-language font, using a specialized coding system called Unicode. To jump to a Unicode version of this column, click here.


He ‘ai pala
maunu na ha‘i


Synopsis: In seeking one's own identity, it is not good to start that search in someone else's backyard. This applies to close relations as well.


Aloha mai nö e nä makamaka heluhelu o Kauakükalahale. Mali'a he ha'oha'o kä kekahi i ka mana'o o ia po'o e kau maila i luna. Aia wale nö a maopopo ke 'ano o ke kükulu mana'o 'ana a me kona pö'aiapili i ho'opuka 'ia ai, maopopo ka mana'o nui.

'O kekahi mea maopopo, 'eä, he koena ka pala maunu i ho'olilo 'ole 'ia i ka lawai'a 'ana. 'O ka mea häwäwä ma ia mähele, 'o ka lawai'a, he noho nele i ka i'a 'ole a he pala maunu wale nö ka 'ai e ola ai kona mau lä make pöloli. 'O ua mea he 'ai pala maunu na ha'i, he nele pala maunu ka hopena o kona hemahema a aia kona ola a hänai 'ia mai i ka pala maunu a ha'i. 'Ehia lä mea aloha i ka mäkilo!

Ma loko o ka mo'olelo o Kawelo, ua kälai 'ia mai he wa'a nona i mea walea a i mea pale ho'i i kona päkela pöloli. I ka 'ike 'ana o kona hoahänau, o Kauahoa, kupu a'ela ko ia ala kuko i mea walea näna a pololei akula nö këlä i mua o kona mau kahu hänai (ko Kauahoa) me ke koikoi aku i mea walea. Kainö a he wa'a ka mea e kö ai ia kuko, 'a'ole kä! I ka häpai 'ana o kona mau kahu i ia mana'o, 'o kona hö'ole koke akula nö ia me ka hö'ike pü aku i kona hopohopo o kapa 'ia mai auane'i he 'ai pala maunu na Kawelo. No laila, ua hana 'ia he lupe, a ua lilo ua lupe nei 'o ia kä Kauahoa mea walea e hö'oi'oi aku ai i ka wa'a o Kawelo. He keu nö paha kahi 'ai pala maunu a ka mea ho'okae 'ia e ka po'e Hawai'i o ia wä! Pi'i ka waiwai o kahi lupe ma luna o ko ka wa'a no ka 'ono 'ole o Kauahoa i ka pala maunu.

Eia nö i këia mau lä a käkou e 'ike nei, he mau 'ai pala maunu ke noho nele nei i ka loa'a 'ole o ko läkou wahi mana'o pono'ï. Aia ka loa'a o ia mea he mana'o a puka mai ka mana'o o ha'i. Ke me'o aku nei ua po'e nei i kekahi mau loina o ka po'e Maori e la'a me ko läkou lä loina kaulana 'o ka pöwhiri i ka wä e häläwai ai me ka malihini. Ua kä'ili wale 'ia aku ia mea i loina no ka po'e Hawai'i, a hana aku ho'i me he mea lä no kahiko mai nö ia loina. He loina nö paha ko ka po'e kahiko no ka häläwai 'ana me ka malihini, ua 'äke'a 'ia na'e kona ala e ili mai ai i o käkou nei. 'A'ole nö paha i lawa ko käkou 'imi 'ana i ia mea ma nä mo'olelo kahiko a ma waena paha o nä küpuna e ho'omana'o nei. Ua lele 'ë na'e i ko ha'i ko'a e ki'i ai i kä ia ala pala maunu. Na wai e 'ole ka hilahila ua loa'a pono me ia mea e hauka'e ana ma kona mau papälina?

Mali'a o pane mai auane'i kekahi i ka 'ï 'ana mai, "He hoahänau ka po'e Maori no käkou Hawai'i a 'a'ohe hewa o ke küpopou 'ana me ia. He ma'ü nö ho'i ia i ka noho nele a noho ho'opilipili paha i kä ka haole! Nani ho'i ka nui o ka 'ala'ala i lawe kahiki 'ia mai mai nä 'äina 'ë mai a ahu maila ma Hawai'i nei." 'O ka'u wale nö e pane aku ai, penei ho'i, "'A'ole e nele ke 'ano maha'oi o ka mea 'ö'ili 'oko'a wale aku ma kä ha'i pä'ina me ka 'ai ho'onu'unu'u aku i käna momona. 'A'ole pëlä ke a'o a nä küpuna. Aia nö paha i laila (ma waena o nä küpuna) ke kumu o ka 'ike e mau ai kä käkou i'a pono'ï."
E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)BACK TO TOP
|

Note: This version of the column is set in Unicode, which requires current Web-browser software (Netscape 7 or Internet Explorer 6 on most operating systems.) If the Hawaiian text below does not display properly, you may want to use the version coded for older browsers (above) instead.

He ‘ai pala
maunu na ha‘i


Synopsis: In seeking one's own identity, it is not good to start that search in someone else's backyard. This applies to close relations as well.


Aloha mai nō e nā makamaka heluhelu o Kauakūkalahale. Mali'a he ha'oha'o kā kekahi i ka mana'o o ia po'o e kau maila i luna. Aia wale nō a maopopo ke 'ano o ke kūkulu mana'o 'ana a me kona pō'aiapili i ho'opuka 'ia ai, maopopo ka mana'o nui.

'O kekahi mea maopopo, 'eā, he koena ka pala maunu i ho'olilo 'ole 'ia i ka lawai'a 'ana. 'O ka mea hāwāwā ma ia māhele, 'o ka lawai'a, he noho nele i ka i'a 'ole a he pala maunu wale nō ka 'ai e ola ai kona mau lā make pōloli. 'O ua mea he 'ai pala maunu na ha'i, he nele pala maunu ka hopena o kona hemahema a aia kona ola a hānai 'ia mai i ka pala maunu a ha'i. 'Ehia lā mea aloha i ka mākilo!

Ma loko o ka mo'olelo o Kawelo, ua kālai 'ia mai he wa'a nona i mea walea a i mea pale ho'i i kona pākela pōloli. I ka 'ike 'ana o kona hoahānau, o Kauahoa, kupu a'ela ko ia ala kuko i mea walea nāna a pololei akula nō kēlā i mua o kona mau kahu hānai (ko Kauahoa) me ke koikoi aku i mea walea. Kainō a he wa'a ka mea e kō ai ia kuko, 'a'ole kā! I ka hāpai 'ana o kona mau kahu i ia mana'o, 'o kona hō'ole koke akula nō ia me ka hō'ike pū aku i kona hopohopo o kapa 'ia mai auane'i he 'ai pala maunu na Kawelo. No laila, ua hana 'ia he lupe, a ua lilo ua lupe nei 'o ia kā Kauahoa mea walea e hō'oi'oi aku ai i ka wa'a o Kawelo. He keu nō paha kahi 'ai pala maunu a ka mea ho'okae 'ia e ka po'e Hawai'i o ia wā! Pi'i ka waiwai o kahi lupe ma luna o ko ka wa'a no ka 'ono 'ole o Kauahoa i ka pala maunu.

Eia nō i kēia mau lā a kākou e 'ike nei, he mau 'ai pala maunu ke noho nele nei i ka loa'a 'ole o ko lākou wahi mana'o pono'ī. Aia ka loa'a o ia mea he mana'o a puka mai ka mana'o o ha'i. Ke me'o aku nei ua po'e nei i kekahi mau loina o ka po'e Maori e la'a me ko lākou lā loina kaulana 'o ka pōwhiri i ka wā e hālāwai ai me ka malihini. Ua kā'ili wale 'ia aku ia mea i loina no ka po'e Hawai'i, a hana aku ho'i me he mea lā no kahiko mai nō ia loina. He loina nō paha ko ka po'e kahiko no ka hālāwai 'ana me ka malihini, ua 'āke'a 'ia na'e kona ala e ili mai ai i o kākou nei. 'A'ole nō paha i lawa ko kākou 'imi 'ana i ia mea ma nā mo'olelo kahiko a ma waena paha o nā kūpuna e ho'omana'o nei. Ua lele 'ē na'e i ko ha'i ko'a e ki'i ai i kā ia ala pala maunu. Na wai e 'ole ka hilahila ua loa'a pono me ia mea e hauka'e ana ma kona mau papālina?

Mali'a o pane mai auane'i kekahi i ka 'ī 'ana mai, "He hoahānau ka po'e Maori no kākou Hawai'i a 'a'ohe hewa o ke kūpopou 'ana me ia. He ma'ū nō ho'i ia i ka noho nele a noho ho'opilipili paha i kā ka haole! Nani ho'i ka nui o ka 'ala'ala i lawe kahiki 'ia mai mai nā 'āina 'ē mai a ahu maila ma Hawai'i nei." 'O ka'u wale nō e pane aku ai, penei ho'i, "'A'ole e nele ke 'ano maha'oi o ka mea 'ō'ili 'oko'a wale aku ma kā ha'i pā'ina me ka 'ai ho'onu'unu'u aku i kāna momona. 'A'ole pēlā ke a'o a nā kūpuna. Aia nō paha i laila (ma waena o nā kūpuna) ke kumu o ka 'ike e mau ai kā kākou i'a pono'ī."
E ho'ouna 'ia mai nā leka iā māua,
'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis
ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i 'ole ia, ma ke kelepona:
>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2624 (Kekeha)

This column is coordinated by the Hawaiian Language Department
at the University of Hawai'i at Mānoa, supported by UH
President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian
Academic Excellence.| | | PRINTER-FRIENDLY VERSION
E-mail to City Desk


Text Site Directory:
[News] [Business] [Features] [Sports] [Editorial] [Do It Electric!]
[Classified Ads] [Search] [Subscribe] [Info] [Letter to Editor]
[Feedback]
© 2002 Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com


-Advertisement-